Često Postavljana Pitanja - Registracija jahti u Crnoj Gori

Može li bilo koji državljanin podnijeti zahtjev za registraciju broda Crne Gore?

Da, crnogorska registracija dostupna je za sve nacionalnosti.

Koji su papiri potrebni za registraciju plovila?

 • Kopija putovnice/kopija osobne iskaznice
 • Dokument o osnivanju tvrtke (ako je primjenjivo)
 • Dokaz o vlasništvu/Ovjerena kupoprodajna mjenica/Ovjereni kupoprodajni ugovor
 • Brisanje prethodne registracije (ako je primjenjivo)
 • Potvrda o osiguranju
 • Potvrda građevine/Potvrda tonaže
 • Certifikat CE deklaracije

Mogu li se registrirati u Crnoj Gori kao komercijalni ili bareboat charter?

Da, registracija plovila također je dostupna za komercijalna plovila u Crnoj Gori. Postupak i zahtjevi za registraciju komercijalnog čamca slični su onima za registraciju rekreacijskog čamca, iako mogu postojati dodatni zahtjevi, kao što su dokaz o komercijalnoj uporabi i potvrda o usklađenosti sa sigurnosnim standardima, koji moraju biti ispunjeni.

Prihvaćate li papirologiju na bilo kojem jeziku?

U Crnoj Gori, Uprava pomorske sigurnosti (MSA) obično zahtijeva da se sva dokumentacija o registraciji plovila dostavi na srpskom jeziku. Dokumenti na svim drugim jezicima moraju biti prevedeni od strane ovlaštenog prevoditelja.

Koliko je predviđeno vrijeme potrebno da moj brod bude registriran u Crnoj Gori?

U roku od 5-7 radnih dana možemo vam dati privremenu registraciju (vrijedi tri mjeseca), a originalnu verziju ćemo vam poslati u roku od mjesec dana.

Kako izgleda dokument o registraciji?

Certifikat će biti tiskan na visokokvalitetnom vodootpornom papiru i sadržavat će sve potrebne podatke.

Koliko dugo vrijedi crnogorska registracija?

Upisnica se tiska na vrhunskom, vodootpornom papiru i sadržavat će sve relevantne podatke ukoliko se želi papirnati format. Kako bi se spriječilo krivotvorenje ili neovlašteno mijenjanje, potvrda također može imati sigurnosne komponente kao što su hologrami, vodeni žigovi ili posebne metode ispisa.

Je li potreban pregled?

U Crnoj Gori čamci za rekreaciju mogu biti podvrgnuti inspekciji kao dio procesa registracije čamaca. Inspekcija obično uključuje pregled sigurnosne opreme broda, kao što su prsluci za spašavanje, aparati za gašenje požara i navigacijska svjetla, kao i pregled strukturalnog integriteta i stabilnosti broda.
Točni zahtjevi za pregled mogu varirati ovisno o vrsti i veličini čamca i njegovoj namjeni. Čamci za rekreaciju mogu biti podvrgnuti manje opsežnim pregledima od komercijalnih plovila, ali i dalje moraju ispunjavati minimalne sigurnosne i ekološke standarde da bi bili registrirani u Crnoj Gori.

Koju zastavu trebam da vijorim na svom brodu nakon što se registracija izvrši?

Nakon što je vaš brod registriran u Crnoj Gori, mora vijoriti crnogorsku zastavu.

Pomažete li oko licence za MMSI?

Da. Za podnošenje zahtjeva za MMSI broj u Crnoj Gori obično su potrebni sljedeći dokumenti:

 • Popunjen obrazac za zahtjev za MMSI
 • Dokaz o vlasništvu i registraciji plovila
 • Dokazi o kvalifikacijama radiooperatera (ako je primjenjivo)
 • Dokaz o osiguranju plovila
 • Plaćanje svih relevantnih naknada

Koji su načini plaćanja prihvaćeni?

Prihvaćamo sve načine plaćanja.

Kakva je dozvola potrebna za plovidbu?

Za plovidbu u Crnoj Gori potrebna je važeća međunarodna potvrda o osposobljenosti (ICC) ili lokalna crnogorska plovidbena dozvola.

Kako se može promijeniti vlasnik važeće crnogorske registracije?

Vlasnik važećeg crnogorskog registriranog plovila može se promijeniti kroz proces prijenosa vlasništva koji uključuje sljedeće korake:

 • Potpisivanje kupoprodajnog ugovora između sadašnjeg i novog vlasnika.
 • Ispunjavanje obrasca promjene vlasništva i dostavljanje nadležnom pomorskom tijelu.
 • Plaćanje svih relevantnih naknada i poreza.
 • Ažuriranje registracijskih dokumenata s podacima o novom vlasniku.

Kako mogu otkazati trenutnu crnogorsku registraciju?

Da biste poništili trenutnu crnogorsku registraciju plovila, potrebno je slijediti sljedeće korake:

 • Pružite dokaze da je plovilo prodano ili na drugi način zbrinuto.
 • Predajte originalnu potvrdu o registraciji pomorskoj upravi.
 • Ispunite sve relevantne obrasce za otkazivanje i platite sve povezane naknade.

Da li crnogorska registracija vrijedi u cijelom svijetu?

Registracija vrijedi samo u vodama Crne Gore.

Prihvaćeni su svi međunarodni načini plaćanja