Często Zadawane Pytania - Rejestracja jachtu w Czarnogórze

Czy każdy obywatel może ubiegać się o rejestrację łodzi w Czarnogórze?

Tak, rejestracja w Czarnogórze jest dostępna dla wszystkich narodowości.

Jakie dokumenty są potrzebne do zarejestrowania łodzi?

 • Kopia paszportu/kopia dowodu osobistego
 • Dokument założycielski firmy (jeśli dotyczy)
 • Dowód własności/potwierdzony notarialnie rachunek sprzedaży/umowa sprzedaży poświadczona notarialnie
 • Usunięcie poprzedniej rejestracji (jeśli dotyczy)
 • Certyfikat ubezpieczenia
 • Świadectwo budowniczego/świadectwo tonażowe
 • Certyfikat deklaracji CE

Czy mogę zarejestrować się w Czarnogórze jako czarter komercyjny lub bez załogi?

Tak, rejestracja łodzi jest również dostępna dla łodzi komercyjnych w Czarnogórze. Proces i wymagania związane z rejestracją łodzi komercyjnej są podobne do rejestracji łodzi rekreacyjnej, chociaż mogą obowiązywać dodatkowe wymagania, takie jak dowód komercyjnego wykorzystania i certyfikat zgodności z normami bezpieczeństwa, które należy spełnić.

Czy przyjmujesz dokumenty w dowolnym języku?

W Czarnogórze Administracja Bezpieczeństwa Morskiego (MSA) zazwyczaj wymaga, aby wszystkie dokumenty rejestracyjne łodzi były składane w języku serbskim. Dokumenty we wszystkich innych językach muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Jaki jest szacowany czas rejestracji mojej łodzi w Czarnogórze?

W ciągu 5-7 dni roboczych możemy udzielić Ci tymczasowej rejestracji (dobrej na trzy miesiące), a oryginalna wersja zostanie wysłana w ciągu miesiąca.

Jak wygląda dokument rejestracyjny?

Certyfikat zostanie wydrukowany na wysokiej jakości, wodoodpornym papierze i będzie zawierał wszystkie niezbędne informacje.

Jak długo ważna jest rejestracja w Czarnogórze?

Rejestracja jest drukowana na najwyższej jakości, wodoodpornym papierze i będzie zawierała wszystkie istotne informacje, jeśli wymagany jest format papierowy. Aby uniemożliwić fałszerstwo lub manipulację, certyfikat może również zawierać elementy zabezpieczające, takie jak hologramy, znaki wodne lub określone metody drukowania.

Czy inspekcja jest potrzebna?

W Czarnogórze łodzie rekreacyjne mogą podlegać kontroli w ramach procesu rejestracji łodzi. Inspekcja zazwyczaj obejmuje przegląd wyposażenia bezpieczeństwa łodzi, takiego jak kamizelki ratunkowe, gaśnice i światła nawigacyjne, a także przegląd integralności i stabilności konstrukcji łodzi.
Dokładne wymagania dotyczące inspekcji mogą się różnić w zależności od typu i wielkości łodzi oraz jej przeznaczenia. Łodzie rekreacyjne mogą podlegać mniej szczegółowym kontrolom niż statki handlowe, ale nadal muszą spełniać minimalne normy bezpieczeństwa i ochrony środowiska, aby mogły zostać zarejestrowane w Czarnogórze.

Jakiej flagi potrzebuję, aby pływać na mojej łodzi po zakończeniu rejestracji?

Po zarejestrowaniu łodzi w Czarnogórze wymagane jest pływanie pod banderą Czarnogóry.

Czy pomagacie z licencją MMSI?

Tak. Aby ubiegać się o numer MMSI w Czarnogórze, zazwyczaj wymagane są następujące dokumenty:

 • Wypełniony formularz zgłoszeniowy MMSI
 • Dowód własności i rejestracja statku
 • Dowód kwalifikacji operatora radiowego (jeśli dotyczy)
 • Dowód ubezpieczenia statku
 • Zapłata wszelkich stosownych opłat

Jakie metody płatności są akceptowane?

Akceptujemy wszystkie metody płatności.

Jaka licencja jest wymagana do żeglowania?

Do żeglowania w Czarnogórze wymagany jest ważny międzynarodowy certyfikat kompetencji (ICC) lub lokalna czarnogórska licencja żeglarska.

W jaki sposób można zmienić właściciela ważnej czarnogórskiej rejestracji?

Właściciela ważnego statku zarejestrowanego w Czarnogórze można zmienić w drodze procesu przeniesienia własności, który obejmuje następujące kroki:

 • Podpisanie umowy sprzedaży między obecnym a nowym właścicielem.
 • Wypełnienie formularza zmiany własności i złożenie go we właściwym urzędzie morskim.
 • Płacenie wszelkich stosownych opłat i podatków.
 • Aktualizacja dokumentów rejestracyjnych o dane nowego właściciela.

Jak mogę anulować obecną rejestrację w Czarnogórze?

Aby anulować obecną rejestrację statku w Czarnogórze, należy wykonać następujące czynności:

 • Dostarczyć dowód, że statek został sprzedany lub w inny sposób zbyty.
 • Przekaż oryginał świadectwa rejestracji organowi morskiemu.
 • Wypełnij odpowiednie formularze anulowania i uiść wszelkie związane z tym opłaty.

Czy rejestracja w Czarnogórze jest ważna na całym świecie?

Rejestracja jest ważna tylko na wodach Czarnogóry.

Akceptowane są wszystkie międzynarodowe metody płatności